ONDERSTEUNING BIJ TOELATING MATERIEEL

ONDERSTEUNING BIJ TOELATING MATERIEEL

“SVO-rail begeleidde Alstom bij de toelating van alle ETCS-lokken op de Betuweroute” Voordat treinmaterieel in gebruik kan worden genomen moet het worden gekeurd. De keuring moet het bewijs leveren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het materieel...
UITVOEREN VAN BEPROEVINGSRITTEN

UITVOEREN VAN BEPROEVINGSRITTEN

“Op de Noord-Zuidlijn in Amsterdam testen van alle systemen” Beproevingsritten kunnen worden gezien als een onderdeel van ‘Ondersteuning bij toelating materieel’, maar we noemen deze ritten graag nog eens apart. Beproevingsritten vinden namelijk niet alleen plaats bij...
TOEZICHTHOUDEN OP SLOOPBESTEKKEN

TOEZICHTHOUDEN OP SLOOPBESTEKKEN

“Voor NS hield SVO-rail toezicht op sloop van plan-V treinstellen” Na de aankoop van nieuwe treinen, bij onherstelbare schade en bij einde levensloop van materieelseries  wordt overtollig materieel afgevoerd en ontmanteld. SVO-rail ziet op de ontmantelingslocatie...