“Ontsporingsonderzoek van werktrein in Zweden”

 

Wanneer er op het spoor een technisch incident plaatsvindt, zijn er vaak meerdere partijen bij betrokken. Om de oorzaak van een incident te achterhalen kan SVO-rail worden ingeschakeld. SVO-rail heeft de technische expertise om een onafhankelijk oordeel te vellen en daarvan een professionele rapportage op te stellen. SVO-rail heeft bewezen schade nauwgezet te beoordelen, desgevraagd inclusief de bijbehorende bedrijfskosten in het geval dat het materieel tijdelijk niet inzetbaar is.