Wanneer er op het spoor een technisch incident plaatsvindt, zijn er vaak meerdere partijen bij betrokken. Om de oorzaak van een incident te achterhalen kan SVO-rail worden ingeschakeld. SVO-rail heeft de technische expertise om een onafhankelijk oordeel te vellen en daarvan een professionele rapportage op te stellen. SVO-rail heeft bewezen schade nauwgezet te beoordelen, desgevraagd inclusief de bijbehorende bedrijfskosten in het geval dat het materieel tijdelijk niet inzetbaar is.