In het verleden is er bij het vervaardigen van treinstellen gebruik gemaakt van (naar wat nu blijkt) schadelijke stoffen, zoals Chroom6 en asbest. SVO-rail kan asbest herkennen, zodat het veilig kan worden verwijderd. Chroom6 komt als grondverf niet alleen op treinen voor, maar ook op bruggen, viaducten, sluizen en andere stalen onderdelen van de infrastructuur. Bij schade aan een trein of stalen onderdeel met Chroom6 kan bij het schuren een schadelijke stof vrijkomen. SVO-rail is gekwalificeerd om Chroom6 monsters te nemen. Deze monsters gaan naar een laboratorium voor onderzoek. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan SVO-rail adviseren. 
Op het gebied van veiligheid van reizigers, veiligheid op perrons, veiligheid van materieel en goederen en risicomanagement is SVO-rail een betrouwbare partner. SVO-rail kent de spoorwereld door en door en is uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving.