Beproevingsritten kunnen worden gezien als een onderdeel van ‘Ondersteuning bij toelating materieel’, maar we noemen deze ritten graag nog eens apart. Beproevingsritten vinden namelijk niet alleen plaats bij toelating van nieuw materieel. Wanneer er een constructiewijziging wordt gedaan aan een bestaande trein, moet er opnieuw een beproevingsrit worden uitgevoerd. SVO-rail verzorgt de voorbereiding van de rit, maakt een testplan en zorgt dat er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt gemaakt. Na goedkeuring van het testplan door de veiligheidsadviseur van de betreffende spoorwegonderneming wordt de beproevingsrit uitgevoerd. SVO-rail is uiteraard precies op de hoogte van de plaatsen waar beproevingsritten het beste kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de beproevingsrit vindt een gedegen evaluatie plaats.