Na de aankoop van nieuwe treinen, bij onherstelbare schade en bij einde levensloop van materieelseries  wordt overtollig materieel afgevoerd en ontmanteld.

SVO-rail ziet op de ontmantelingslocatie toe op de ontmanteling van de treinstellen en het scheiden van de afvalmaterialen volgens het projectplan. Hiertoe worden onaangekondigde audits uitgevoerd. SVO-rail rapporteert aan de opdrachtgever op een zodanige wijze, dat deze ook de Inspectie Leefomgeving en Transport hiermee kan inlichten. SVO-rail hield op deze manier voor de NS toezicht op onder andere de sloop van Plan V (Mat 64) treinen, 1700 en 1600 Locs en schadematerieel.

Voor GVB hield SVO-rail toezicht op het sloopproces van 9G en 10G trams en M1 en M2 metro’s.