Bij de aanleg van een spoorbaan komen specifieke technische eisen kijken, zoals bijvoorbeeld plaatsing van- en ruimte tussen de spoorstaven, plaatsing van bovenleidingportalen en energiesystemen. Steeds vaker worden de specificaties expliciet en zorgvuldig omschreven. Dat is specialistisch werk op technisch gebied, maar het vereist ook een uitstekend taalkundig begrip: een zin die op meerdere manieren interpretabel is, kan leiden tot fouten en ongelukken. SVO-rail heeft de kennis in huis om stap voor stap specificaties te schrijven, van heel abstract tot uiterst technisch. SVO-rail doet dit voor rail infrabeheerders en ingenieursbureaus, op de vakgebieden treinbeveiliging, energievoorziening, baan- en spoorbouw, bovenleidingconstructies en sociale veiligheid.